Tập thơ: Tập 08 MỘT CÕI PHÙ VÂN

Con Men

Ngày đăng: 14/06/2018

Rượu vào,

Lời ra,

Dội khắp trong nhà,

Văng xa ngoài ngõ;

Lời, trước nói: không

Men vào, nói: có

 

Khẩu chiến chưa no

Tay chân dụng võ,

Trước nhủ: anh em

Sau xưng: thằng, nó…

 

Hậu quả con men

Thực đà quá rõ…

 


Bình luận

Danh sách bài thơ

  1. 41. Ân Huệ