Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Đảo chao

Ngày đăng: 08/06/2018

Đi cho trọn một kiếp người

Mong manh như thể tơ trời nhện giăng

Một cơn gió nhẹ cuốn phăng

Mấy luồng tư tưởng mất cân bằng đảo chao.


Bình luận