Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Hỏi nhỏ

Ngày đăng: 08/06/2018

Chúa có hay hối tiếc

Vì trót dựng nên con?

Mà sao Chúa chẳng biết

Mai kia con mỏng giòn!.

 


Bình luận