Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Ngược chiều

Ngày đăng: 08/06/2018

Cái miệng bảo không yêu

Con mắt nói ngược chiều

Tình dâng tràn lênh láng

Suýt bể cả đê điều.


Bình luận