Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Trèo

Ngày đăng: 08/06/2018

Biết đi, biết đứng, biết ngồi,

Bao nhiêu chuyển động trên đời biết theo.

Biết, còn chuyện nữa: Biết trèo

Trèo lên trọn hảo y theo Chúa truyền.


Bình luận