Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Xổ số (trúng thưởng)

Ngày đăng: 08/06/2018

Nhà lầu trúng được cũng may

Xe hơi trúng được càng hay hơn nhiều,

Nhưng đời chẳng phải bấy nhiêu,

Còn gì trúng nữa sau chiều thu tang?.


Bình luận