Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Tỷ lệ

Ngày đăng: 08/06/2018

Mười người được chữa khỏi phong

Một người trở lại nói lòng biết ơn.

Một/ mười. – Tỷ lệ có hơn

Trong dòng nhân loại bôn chôn thường ngày?.


Bình luận