Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Dính

Ngày đăng: 08/06/2018

Tội con đặc quánh dính vào người

Bóc chẳng thèm đi, da tróc thôi

Biết vậy hồi xưa đừng để dính

Mát mẻ bây giờ sống thảnh thơi.


Bình luận