Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Hoa hồng

Ngày đăng: 08/06/2018

Cha là Người thiết kế,

Cha là Kẻ thi công.

Sau công trình hoàn tất

Cha chẳng được “hoa hồng”?.

(Hoa hồng của Cha là lòng biết ơn của con)


Bình luận