Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Ngôi Lời

Ngày đăng: 08/06/2018

Từ muôn thuở đã là LỜI

Sẵn luôn nói với loài người chúng con,

Ai đón nghe: thật là khôn

Còn ai từ rấy, chuốc hồn u mê.


Bình luận