Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Nhập thế

Ngày đăng: 08/06/2018

Ở mãi phương trời cao như rứa

Anh xuống mần chi giữa trần ai!

Mà trải bao năm sương, mưa, gió

Đến chết thảm thê Thập Tự Đài?

***

Hỏi để mà hỏi, chỉ thế thôi

Bé bỏng này quen mất nết đi rồi.

Thương ơi, thương hỡi! Trời, thương lắm

Kẻ đã, vì thương, hiến cuộc đời.


Bình luận