Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Thực tế

Ngày đăng: 08/06/2018

Ở đời lắm chuyện như mơ,

Ở đời lắm chuyện không “thơ” chút nào!

Nhưng mà thực tế thì sao?

Đành thôi, thực tế nao nao tấm lòng.


Bình luận