Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Phân biệt

Ngày đăng: 08/06/2018

Đời mang nhiều dạng hư vô

Mà tôi theo đuổi cơ hồ quanh năm.

Tia nào rọi sáng hơn rằm

Để tôi phân biệt tối tăm với ngày.


Bình luận