Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Ngộ

Ngày đăng: 08/06/2018

Ngày xưa Phật “ ngộ” làm sao,

Trong tâm Phật đó, tôi nào có hay.

Giờ tôi cũng có duyên may:

“Ngộ” ra Chúa ở chính ngay trong mình.


Bình luận