Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Tròn, vuông

Ngày đăng: 08/06/2018

Nét tròn lại thắng nét vuông,

Trời sinh, đất dưỡng, tròn vuông đối đầu,

Một mai tâm hợp ý đồng

Sông sâu cũng cạn bể sâu cũng bằng.


Bình luận