Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Một Đời Ca Tụng

Ngày đăng: 08/06/2018

Con ca tụng Chúa trên đường

Con ca tụng Chúa trên giường nghỉ ngơi,

Con ca tụng Chúa không thôi:

Con ca tụng Chúa suốt đời của con.

Ngày về nắng ấm xuyên Hồn,

Đêm khuya trăng lạnh vẫn còn tụng ca,

Đơn giản thôi: Chúa là Cha,

Là tình muôn thuở, cùng là Ân Nhân:

Dựng nên con, yêu vô ngần,

Nên chi con trả một phần nhỏ nhoi.

Nhưng tình, ai nói nên lời,

Ai đo nên khoảng cao trời mênh mông.

Chỉ lòng mới hiểu nơi lòng,

“ Cha – con” mới rõ tận cùng “ Cha – con”.


Bình luận