Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Nữa rồi (2)

Ngày đăng: 26/05/2018

Nữa rồi con sẽ chết, Chúa ơi!

Xuôi tay nhắm giã cõi đời,

Vui buồn, sướng khổ giờ tan hết,

Tan hết… thời gian mãi mãi trôi…

 

Nấm mộ dài cao hay không cao,

Nằm im dưới đó một nha bào,

Nghìn năm trở dậy truồi lớp vỏ,

Con sẽ theo Chúa, Chúa!- Mà sao?

 

Môda nhạc sĩ sống lừng danh,

Chết đi nấm mộ đã không thành,

Trăm năm hậu thế tìm không gặp,

Nhưng gặp chăng đi… rồi cũng đành…

 

Con có là chi giữa cuộc đời,

Nhỏ còn bắt bướm đuổi hoa chơi,

Lớn lên buồn tủi ngày theo tháng

Tội đã nhường bao! Phúc ít thôi.


Bình luận