Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Nâng lòng

Ngày đăng: 26/05/2018

Con ơi, ngước mắt lên cao,

Cha là Thiên Chúa cõi nào thanh trong,

Chốc chốc con hãy nâng lòng,

Bàn tay Cha đó bế bồng con lên.


Bình luận