Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Hư vô

Ngày đăng: 26/05/2018

Hư vô xin hướng lên trời,

Hư vô xin hướng lên Người, Người ơi!

Hôm qua nhờ đã có Người,

Hư vô hiện hữu trong trời đất đây.

Chắp bàn tay, chắp bàn tay,

Hư vô chúc tụng suốt đầy tháng, năm…


Bình luận