Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Nhà Nazazeth

Ngày đăng: 26/05/2018

Ngày xưa Nazareth,

Có gia đình thắm thiết thương nhau.

Giuse gia trưởng làm đầu

Ngày ngày lao tác, không giầu, đủ no.

Giêsu người nhỏ, chí to,

Làm con thợ mộc cũng lo đục, bào.

Maria, Mẹ, làm sao!

Đường kim mũi chỉ ra vào trợ cơm.

Ngọt canh không hẳn lắm tiền,

Tình yêu: bí thuật thắm mềm mật ong.

Chúng tôi con cháu một dòng,

Hôm nay miêu duệ đồng tông các Ngài.

Thương nhau hạt muối bẻ hai,

Tình yêu ngự trị giữa hoài anh em.

Đỡ nhau khi khó, khi êm,

Chia công sẻ việc liệu thêm sức người.


Bình luận