Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Bàng hoàng

Ngày đăng: 26/05/2018

Sắc Xuân đẹp, ý Xuân tươi,

Hoa Xuân tô thắm nụ cười nhân gian.

Chớm vào Xuân, tưởng Thiên đàng,

Rực mầu, rực cảnh, bàng hoàng tứ thơ.


Bình luận