Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Giận mà thương

Ngày đăng: 26/05/2018

“ Giận mà thương”, ôi, lời êm biết mấy!

Từ thanh thanh, điệu nhè nhẹ khúc ca.

“ Giận mà thương”, tiếng nói của người ta?

Của Thần sứ? Hay từ đâu vang lại?

“Giận mà thương”, hoang đường hay thực tại?

Mà từng làm sống lại những con tim.

“Giận mà thương”, đôi khoảnh khắc đi tìm,

Tình rung động con người sâu tận đáy.

“Giận mà thương”, ôi lời êm biết mấy!


Bình luận