Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Quê cha, quê mẹ

Ngày đăng: 26/05/2018

Ngày:

Hướng quê cha trời cao nắng rộng,

Hướng quê mẹ gió vọng tình êm,

Ánh vàng đưa sắc bên hiên,

Nhịp theo cánh gió tới miền quê cha.

*    *

   *

Đêm:

Hướng quê cha trời cao gió lộng,

Hướng quê mẹ cánh rộng tình êm,

Mái hiên nhỏ giọt trăng mềm,

Bâng khuâng tưởng nhớ tới miền quê cha.


Bình luận