Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Hạnh phúc

Ngày đăng: 26/05/2018

Con sung sướng như mọi người sung sướng,

Vì, Cha ơi! Niềm vui Cha, con hưởng!


Bình luận