Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Lòng anh

Ngày đăng: 26/05/2018

-Cha ơi, Cha chớ tiếc gì Con

Khi phải hy sinh cho một đoàn:

Em Con, ngần ấy. Mừng đông đúc

Vào cả Thiên đàng, ca hợp hoan.


Bình luận