Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Cậy con

Ngày đăng: 26/05/2018

Một chiều mưa nhỏ hạt âm u,

Cha gọi Con ra cạnh án thư:

-Con ơi, Con xuống trần gian nhé!

Cứu giúp dùm Cha mấy “ đứa hư”.

“ Tội nghiệp em con cả một đoàn,

Vì vương kiếp sống chốn trần gian

Đua nhau ngỗ nghịch rồi hư hỏng

Nào Cha chi muốn chúng lầm than”.


Bình luận