Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Chiều thu

Ngày đăng: 26/05/2018

Chiều thu nắng yếu, chiều thu,

Chị về nhỏ bước bên mồ của anh.

Trời cao nắng ấm hiền lành

Soi cho chung thủy tấc thành, chị ơi!

Bao năm anh đã xa rồi

Mà như còn hiện qua lời cảm âm.

Đi, đi, nhẹ bước âm thầm,

Nghe trong gió thoảng lời tâm sự buồn.

Ngày xưa

Có nhau luôn.

Hôm nay hai ngả, hai đường biệt tăm.

Có chăng

Một lời thăm

Len vào trong mộng đêm trăng gió lùa.

Hay rằng không phải đời chua

Nhưng mà tình đã quá mùa thời gian.

Xuân qua, thu tới, đông tàn…

Phù sinh là kiếp dở dang thường lề.

Ngày mai,

Có một quê,

Muôn tình nở rộng không khoe sắc buồn.

Ngày đó

Có nhau luôn

Mùa Xuân lại rộ đẹp nguồn thi ca.


Bình luận