Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Nghèo nàn

Ngày đăng: 26/05/2018

Nào con có gì để dâng Chúa đâu!

Hai bàn tay trắng, bốn bàn tay không.

Một đôi khi thấy xúc động trong lòng

Truy nguyên lại là hồng ân của Chúa.

Con có gì? Con có gì để nói nữa?

Nếu không là lời thưa Chúa chân thành:

Chúa ơi, con muốn mến Chúa tận tâm tình,

Gieo trong Chúa rồi tan mình trong Chúa.

Ngày tháng năm thôi không còn nữa…

…………………………………………

 


Bình luận