Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Một chiều

Ngày đăng: 26/05/2018

Ngồi đây tôi thoáng thấy Tình yêu,

Mang sắc khác nhau, đi một chiều:

Mầu xanh, mầu đỏ, hai mầu ấy,

Ẩn hiện đường quanh, cây xiêu xiêu.


Bình luận