Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Hương hoa

Ngày đăng: 26/05/2018

Ai đem vào sắc hoa xuân

Một trời nhung nhớ, một vầng yêu thương.

Đẹp làm sao cảnh Thiên đường,

Tô miền hạ giới bằng hương thánh, thần.


Bình luận