Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Giọt trong giọt đục

Ngày đăng: 26/05/2018

Nước mắt giọt trong hay giọt đục,

Nhỏ lên đây, giấy nhòe, con khóc.

Vì Chúa thương con phủ đất trời,

Giây phút ngờ đâu con làm người:

Này tay, này chân, này tất cả,

Gói gọn hồn thiêng đủ một đời.


Bình luận