Tập thơ: Tập 03 TÂM TÌNH BAY CAO

Một Điều Khao Khát

Ngày đăng: 25/05/2018

Xin lui xin tới một điều,

Một điều xin mãi… Có nhiều chi mô!

Xin cho yêu Chúa không bờ,

Yêu nồng, yêu thắm, … nên thơ phát tràn.


Bình luận