Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Thân phận

Ngày đăng: 25/05/2018

Tôi không là thánh, không là thần.

Con người, tôi chứa nhiều phân vân.

Ngã nghiêng bên nọ, bên kia đó,

Đất chẳng xa đâu, trời cũng gần.


Bình luận

  • https://modafinilok.com/ buy provigil provigil dosage buy modalert modafinil dosage buy modalert https://provigilandmodafinil.com/ - provigil dosage where to buy modafinil armodafinil buy modalert online side effects for modafinil https://modafinilpleasure.com/ modafinil vs adderall provigil medication modafinil side effects
    14/06/2021 07:50
  • modafinil pill modafinil armodafinil https://provogilpleasure.com/ https://modvigilmodafinil.com/ what is provigil https://modvigilmodafinil.com/ - side effects of modafinil provigil cost buy provigil modalert 200 buy modafinil flmodafinil https://provigilandmodafinil.com/ - modinafil med
    14/06/2021 07:50
  • provigil generic https://modalertmodafinil.com/ - modafinil dosage buy provigil online what is modafinil provigil side effects
    14/06/2021 07:50