Tập thơ: Tập 25 KHÔNG TIN ĐỜI SAU

Đồng Hồ Cát

Ngày đăng: 15/06/2018

Một bên tài sản quốc gia,

Một bên rỗng tuếch hải hà lòng tham

Của người tạm gọi là quan,

Với lòng như thế thời gian sẽ đầy,

Chỉ buồn với nỗi đắng cay,

Thời gian trút mãi, bên rày rỗng tuênh.


Bình luận