Tập thơ: Tập 05 DỄ NHỚ, DỄ QUÊN

Chúc tuổi người xa

Ngày đăng: 14/06/2018

Năm nay năm tuổi Con Gà

Chúc nhiều may mắn: người xa muôn trùng,

Đại dương nào phải khúc sông,

Nhưng đâu ngăn được tấm lòng thương yêu.


Bình luận