Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Chan hòa

Ngày đăng: 25/05/2018

Mười hai, tháng ấy, hăm lăm:

Giêsu Cứu Chúa giáng trần vì ta.

Vũ hoàn từ đó đơm hoa,

Một trời một đất chan hòa ơn thiêng.

Xin cho tôi một niềm tin:

Niềm tin nhỏ bé lên men lớn dần.


Bình luận