Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Vô đề (1)

Ngày đăng: 25/05/2018

Tình yêu nỗi nhớ bâng khuâng,

Nhẹ nhàng như thể mây Tần, gió thu.

***

Khi yêu đâu biết rằng yêu!

Nỗi lòng trống vắng, hoang chiều bâng quơ.

Tình yêu cũng chẳng hẹn giờ,

Đột nhiên nó đến, nghệch ngờ mặc ai.


Bình luận

  • https://www.holliezelliott.site/dog-training-sears-collars https://www.holliezelliott.site/compressed-air-spray-for-dog-training https://www.holliezelliott.site/youtube-kayaker-saves-dog-training https://www.peterylynch.online/john-ford-dog-training-reviews https://www.peterylynch.online/dog-career-post-singapore-trainer https://www.holliezelliott.site/dog-trainer-tv-show-cbs-2016
    15/01/2021 15:06
  • https://www.peterylynch.online/atlanta-humane-society-dog-training https://www.peterylynch.online/online-training-for-dog-classes https://www.peterylynch.online/dog-trainer-westbury-ny https://www.peterylynch.online/equivocations78 https://www.peterylynch.online/deceived79 https://www.peterylynch.online/mini-encyclopedia-of-dog-training
    15/01/2021 15:06
  • https://www.peterylynch.online/barking-mad-dog-training-stevenage https://www.peterylynch.online/dog-courses-trainer-canada https://www.peterylynch.online/womankind89 https://www.holliezelliott.site/dog-training-day-care https://www.holliezelliott.site/paediatricians4831 https://www.peterylynch.online/dog-miami-trainers-in
    15/01/2021 15:05