Tập thơ: Tập 13 TỪ DÒNG VƯƠNG GIẢ

Quá Đát

Ngày đăng: 14/06/2018

Anh ơi, tôi thấy thật buồn

Cỗ này máy cũ lại rung khắp dàn

Con ốc, con xỏ cũng tuông,

Xà ngang, xà dọc vòng nghiêng oằn mình,

Chưa chạy đã thấy rung rinh,

Nhỡ ra nó sập đè mình chết tươi,

Ai dùng được nhỉ anh ơi !

Giỏi tài tế thế anh thời ra tay

Tụi e chắc chắn khen hay

Đương nhiên vỗ một tràng tay kính chào.


Bình luận