Tập thơ: Tập 13 TỪ DÒNG VƯƠNG GIẢ

Hàng Hai, Hàng Ba

Ngày đăng: 14/06/2018

Vào đường thích chí hàng ba,

Hàng hai đã chật, hàng ba chật nhiều.

Mặt đường còn lại bao nhiêu

Để cho xe cộ ngược chiều giao thông !


Bình luận