Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Vẫn là mơ

Ngày đăng: 08/06/2018

Sau ba ngày an táng,

Chúa giậy ra khỏi mồ,

Con, mười năm choáng váng,

Mở mắt, vẫn là mơ…!


Bình luận