Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Đọ sức

Ngày đăng: 25/05/2018

Thân tôi sức vóc là bao,

Khổ đau còn tới bổ nhào tứ tung!

Khổ đau muốn đọ anh hùng,

Không tìm tráng kiện lại lùng nữ nhi?


Bình luận