Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Áo vàng

Ngày đăng: 28/05/2018

Chiều thu nhẹ gió, chiều thu nhạt,

Nương bóng heo may, sắc trở về,

Cùng muôn cây, quả trao hương ngát,

Vận áo khoe vàng khắp chốn quê.


Bình luận