Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Bí nhiệm

Ngày đăng: 26/05/2018

Ai bảo Anh yêu để xuống đời?

Thập giá đan che nửa nụ cười!

Tình Anh đẹp lắm và cao cả,

Nhưng xoáy trong vòng bí nhiệm thôi.


Bình luận