Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Vết thương

Ngày đăng: 26/05/2018

Hai tay con ướt đẫm,

Tươi rói những máu hồng,

Chúa, Tia-Nhìn-Thẩm-Thấu,

Thấy tình yêu con không?

 

Chúa ơi, nhích lại đây

Chén cứu độ vơi, đầy,

Giọt này thêm vào nữa

Cho Tình lên men say.


Bình luận