Tập thơ: Tập 03 TÂM TÌNH BAY CAO

Hạnh phúc

Ngày đăng: 25/05/2018

Được tác thành thụ tạo

Ngày ngày tôn vinh Cha

Trong tâm tình con thảo,

Hạnh phúc nào vượt qua ?Bình luận