Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Ăn năn

Ngày đăng: 25/05/2018

Treo mình trên Thập giá,

-Thưa, Anh nghĩ đến ai?

-Anh nghĩ đến ngày mai,

Em, người em tội lỗi,

Dưới cây này thống hối,

Trào nước mắt ăn năn…

 


Bình luận