Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Giằng co

Ngày đăng: 25/05/2018

Hồn mới vươn lên cao,

Xác ưa ghì chặt xuống,

Nỗi niềm biết tính sao?

Một mình hai cảnh huống.


Bình luận

  • credit scores chart credit bureau what is a perfect credit score annual credit report completely free experian http://creditscoresapp.com/# - what credit score for mortgage
    22/10/2020 01:55
  • check your credit report average credit score karma credit report annualcreditreport com
    22/10/2020 01:53
  • credit score ratings chart http://creditreportgetfast.com/# - experian plc what is a perfect credit score credit rating check
    22/10/2020 01:51