Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Thánh giá

Ngày đăng: 25/05/2018

Xin cho con biết yêu

Cả hai chiều Thánh giá:

Lên cao, xin đừng ngã!

Nằm ngang, chớ dập vùi.

Để con thấy đời tươi

Nở chồi trên Thánh giá…


Bình luận