Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Nâng con dậy

Ngày đăng: 25/05/2018

Chúa ơi, nâng con dậy,

Chúa ơi, đỡ con ngồi,

Trời cao Chúa hẳn thấy,

Đây con ngã liên hồi…


Bình luận