Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Người về

Ngày đăng: 25/05/2018

Anh à! Anh đó, hở Anh?

Đồng xanh Anh đến? Thị thành Anh qua?

-Không, từ đỉnh núi Canva,

Nghìn năm chua xót đậm đà vì em.

Nghìn năm đã hẹn tình duyên,

Sao tình không thắm, sao duyên không nồng?

Đứt đi hay bởi tơ chùng?

Nhạc yêu đứt quãng, tình hồng gió trôi!

Nhưng mà Anh đã yêu rồi,

Tình yêu còn đó trọn đời cho em.

Thân này với cánh tay mềm,

Phơi ngang thập giá không quên một người

Người là em đó em ơi!


Bình luận